20 серпня 2016 р.

1 триместр вагітності: 3D візуалізація HDLive

Ембріон 7 тижнів вагітності
Ультразвук є наріжним каменем сучасного огляду вагітних для запобігання перинатальної смертності та інвалідності з урахуванням материнських чинників ризику та характеристик стану плода.  Перший триместр визначається як період вагітності від моменту часу, коли життєздатність плода може бути підтверджена (тобто знаходження в порожнині матки плідного яйця з ембріоном в якому є серцева діяльність) до 13 тиж + 6 днів гестації.
В сучасних рекомендаціях до 10 тижня вагітності використовується термін «ембріон», а після цього терміну –«плід», для відображення того факту, що після 10 тижнів органогенез (формування органів) практично завершений і подальший розвиток головним чином включає ріст плоду і дозрівання його органів і систем.
Зазвичай розмір ембріона складає 1-2 мм, коли він вперше може бути виявлений при ультразвуковому дослідженні і надалі збільшується в довжину приблизно на 1 мм в день. При довжині ембріона 12 мм і більше вдається розрізнити, де голівка, а де тазовий кінець.
Дві різні сонографічні картини одного і того
ж 3D зображення плода в терміні 9 тижнів
В ранні терміни важливо підтвердити життєдіяльність плода, по розмірах ембріона встановити термін гестації, визначити кількість плодів, а у випадку багатоплідної вагітності оцінити її хоріальність (кількість дитячих місць) і амніальність (наявність амніотичної оболонки між плодами), що важливо для подальшої тактики ведення вагітної та терміну пологів. Ближче до кінця 1-го триместру вагітності УЗД дає можливість виявити грубі вади розвитку плоду, а також оцінити маркери (ознаки) можливих хромосомних патологій (вимір товщини комірцевого простору, наявності кісток носа та їх довжини, оцінити характер кровоплину в венозній протоці). У 11-13 тижнів вагітності порушення кровотоку в венозній протоці поєднується з наявністю у плода хромосомної патології або вад серця, серцевої недостатності плода і є ознакою несприятливого результату вагітності. Спеціалізоване ехокардіографічне дослідження, починаючи з 13 тижнів вагітності, дозволяє виключити більшість клінічно значущих аномалій розвитку серця. Потрібно пам’ятати, що багато серйозних вад може розвинутись в більш пізніших термінах вагітності.

Скринінгове дослідження І-го триместру вагітності важливе для пошуку хромосомних аномалій, виявлення значних вад розвитку плода та оцінки ризику прееклямпсії. Включає  ультразвукові дослідження щодо вимірювання комірцевого простору, оцінки носової кістки, вимірюванні кута обличчя, оцінки кровоплину в жильній протоці (ductus venosus), оцінки тристулкового кровоплину та вимірювання показника поштовху (pulsatility index) маткових артерій.
В даний час ультразвуковий скринінг хромосомної патології плода в 11-13 тижнів вагітності є «золотим стандартом» і проводиться в більшості розвинутих країн світу. УЗД в 11-13 тижнів вагітності надає високу точність у визначенні терміну вагітності, можливість раннього виявлення аномалій розвитку плоду і діагностики багатоплідної вагітності,  можливість оцінити ризик при ускладненні вагітності.

Застосування трьохвимірної візуалізації HD Live в пренатальній діагностиці з першого триместру вагітності

В останні роки відбулося величезне прискорення в розумінні раннього розвитку людини. Анатомія і фізіологія ембріонального розвитку є областю, де медицина в даний час має найбільший вплив на ранні терміни вагітності. Нині практично всі вади розвитку, які мають вроджений характер, можна розглянути за допомогою ультразвукового дослідження, яке є основним неінвазивним високоточним методом пренатальної діагностики. Клінічна оцінка етапів зростання багато в чому залежить від 3D / 4D HDlive - однієї з найбільш перспективних форм неінвазивної діагностики і ембріонального диференціювання.

 Останні розробки трьохвимірного (3D) ультразвуку високої чіткості (HD) привело до значного прогресу в області ранньої візуалізації ембріонів і плодів в сфері соноембріології. HDlive - це технологія, яку можна застосовувати при 4D ультразвуковій візуалізації, та яка дає можливість  лікарю змінювати віртуальне джерело світла на плоді. Це означає, що візуалізація плоду буде більш реалістичною, що повністю змінює уявлення про 4D дослідження. Нова технологія HD Live надає можливість оцінити як структурні так і функціональні особливості в першому триместрі з більшою долею надійності, аніж двохвимірне (2D) ультразвукове дослідження. 

Дві різні сонографічні картини одного і того
ж 3D зображення плода в терміні 12 тижнів
Об’ємна HD Live дозволяє проводити детальне спостереження за обличчям плода в 1-му триместрі і підтверджує, що невеликий плід більше не плід, а «людина» вже з першого триместру вагітності.
Технологія HD Live являє собою новий метод в ультразвуковому дослідженні, який покращує 3D\4D зображення. HD Live використовує рухоме джерело світла і програмне забезпечення, яке вираховує розповсюдження світла через поверхню структур по відношенню до напрямку світлового потоку.

Віртуальне джерело світла створює вибіркове освітлення, при цьому утворюються відповідні тіні від структур, від яких виникло відображення світла. Таке поєднання світла і тіні збільшує сприйняття глибини і дозволяє отримати чудові зображення, які є більш природніми, ніж зображення, отримані при класичній ультразвуковій 3D ультрасонографії. Віртуальне джерело світла може бути розташоване з передньої, задньої або бокових проекціях, де найбільш необхідна візуалізація, для отримання найкращого зображення.

Дві різні сонографічні картини одного і того
ж 3D зображення плода в терміні 10 тижнів
Зображення, отримані з допомогою HD Live в 1-му триместрі вагітності дуже вражають як експертів, так і батьків дитини.
Здатність візуалізувати обличчя, руки, пальці, стопи і пальці стоп ембріонів краще при об’ємному ультразвуковому дослідженні, ніж при 2D ультрасонографії.
Програмне забезпечення дає можливість бачити ту ж саму картину з різними джерелами світла і тіні. В акушерській ультрасонографії HD Live можна використовувати під час всіх трьох триместрів вагітності.

Ультразвукова оцінка анатомії обличчя плода


У кожної жінки існує певний ризик того, що її плід або новонароджений може мати хромосомну патологію. Ризик багатьох хромосомних захворювань у плода зростає зі збільшенням віку матері. При цьому, оскільки при хромосомних захворюваннях частота внутрішньоутробної загибелі плоду збільшується, ризик наявності хромосомного захворювання у плода знижується зі збільшенням терміну вагітності. 3-D ультрасонографія поліпшила розрахунки об’єму фетальних органів і кінцівок, оцінку маси плода при народженні, а з використанням 3-D кількісної енергетичної доплерографії - ангіографічну картину органів плода і плаценти.
3D зображення, а також реалістичні картини HD Live мають важливе значення для оцінки анатомії обличчя плода і фенотипічних ознак хромосомних захворювань. Ультразвукова оцінка обличчя плода є важливим етапом огляду під час акушерських ультрасонографій, оскільки детальна візуалізація обличчя може надати багато інформації. Це допомагає клініцисту виявити можливі асоційовані аномалії в анатомії плоду. HD Live не тільки надає інформацію про аномалії обличчя, але може також дати достовірні докази про нормальний розвиток обличчя.

 Це дуже важлива інформація, особливо в випадках з підвищеним ризиком розвитку поверхневих вад, що повторюються. Окрім захоплюючої красоти HD Live зображення, цей метод дозволяє показати набагато більше клінічної інформації в оцінці обличчя плоду.
До 11 тижня вагітності зовнішні вуха, які розвиваються із першого глоточного карману, починаються від рівня нижньої ділянки шиї по напрямку до бокової сторони голови на рівні кутів очей в відповідності з розвитком обличчя.

Низьке розташування вух є однією із особливостей, що пов’язані з багатьма генетичними порушеннями.
За допомогою 2D –ультрасоногафії було неможливо продемонструвати розташування вух і важко візуалізувати зовнішнє вухо плоду ранніх термінів навіть при звичайному 3D УЗД. Водночас, застосування HD Live з затемненням невеликих структур дозволяє досить легко продемонструвати положення вуха в 1-му триместрі.

Характерні риси обличчя при синдромі Дауна добре відомі. Візуалізація HD Live надає нам можливість продемонструвати специфічні риси обличчя Дауна, навіть в 12 і 13 тижнів вагітності. Демонструються характерні ознаки: низьке розташування вуха і низьке перенісся, косий розріз очей. Розвиток щелепи змінюється в залежності від випадків, в окремих – мікрогнатія. В 2 – 3 триместрах вагітності вираз обличчя набуває ще більш реалістичнішого вигляду.
HD Live сонографія корисна не тільки в дослідженні обличчя, але також при розгляді деталей на поверхні тіла. При цьому можуть бути отримані чіткі зображення ектопічних органів (наприклад, кишківник, печінка при дефектах передньої стінки живота в ділянці пупкового кільця). HD Live дозволяє бачити деталі кінцівок при ранній вагітності, та виявляти різні аномалії кистей і пальців дрібних плодів в першому триместрі. Наприклад, для трисомії 21 характерною ознакою є вкорочення довжини стегнової і плечової кістки, сандалевидна щілина стопи, клинодактилія або гіпоплазія середньої фаланги мізинця. Для трисомії 18 характерно: полуницеподібна форма голівки, ущелини губи і піднебіння, вкорочення кінцівок, аплазія променевої кістки, перехрещені пальці, клишоногість або стопа-качалка. Для трисомії 13 характерно: голопрозенцефалія, мікроцефалія, вади розвитку лицьового черепа. Типовими ознаками триплоїдії є наявність менінгоміелоцеле і відведеного великого пальця руки. Для синдрому Тернера характерно: виражена кістозна гігрома шиї, генералізований набряк і т.п.

Через природній вигляд отриманих зображень при використанні HD Live рухи плоду можуть мати великий вплив на батьків. Данний метод сприяє зміцненню відносин між батьками та їх ще ненародженою дитиною. Вражаючі зображення дають нам привід відчувати себе ближче до наших пацієнтів, що дозволяє встановити більш комфортне професійне середовище, яке буде досить корисним при моніторингу вагітності.
Впровадження 4D ультразвука в клінічну практику дозволяє краще визначити вираз обличчя, такий як відкриття рота, протрузії язиком, позіхання, посмішку, кліпання і відкривання очей, що дає можливість вивчити ці елементи досить детально. Сучасний розвиток передових методик 4D сонографії в поєднанні з HD Live відкриває нові перспективи для дослідження в сфері поведінки плоду, зокрема рухів м’язів обличчя. HD Live метод дає можливість стверджувати, що маленький плід більше не плід, а особистість вже з першого триместру вагітності.


Ультразвукові фотографії отримані спеціалістами УЗД Медичного центру сучасних технологій «Ваше здоров’я» в ході скринінгових досліджень за допомогою ультразвукового сканера експертного рівня GE VOLUSON E8.

Подяка за використані матеріали:  Ritsuko Kimata Pooh, Asim Kurjak

МЦСТ «Ваше здоров’я»Немає коментарів:

Дописати коментар