20 серпня 2016 р.

1 триместр вагітності: 3D візуалізація HDLive

Ембріон 7 тижнів вагітності
Ультразвук є наріжним каменем сучасного огляду вагітних для запобігання перинатальної смертності та інвалідності з урахуванням материнських чинників ризику та характеристик стану плода.  Перший триместр визначається як період вагітності від моменту часу, коли життєздатність плода може бути підтверджена (тобто знаходження в порожнині матки плідного яйця з ембріоном в якому є серцева діяльність) до 13 тиж + 6 днів гестації.
В сучасних рекомендаціях до 10 тижня вагітності використовується термін «ембріон», а після цього терміну –«плід», для відображення того факту, що після 10 тижнів органогенез (формування органів) практично завершений і подальший розвиток головним чином включає ріст плоду і дозрівання його органів і систем.
Зазвичай розмір ембріона складає 1-2 мм, коли він вперше може бути виявлений при ультразвуковому дослідженні і надалі збільшується в довжину приблизно на 1 мм в день. При довжині ембріона 12 мм і більше вдається розрізнити, де голівка, а де тазовий кінець.
Дві різні сонографічні картини одного і того
ж 3D зображення плода в терміні 9 тижнів
В ранні терміни важливо підтвердити життєдіяльність плода, по розмірах ембріона встановити термін гестації, визначити кількість плодів, а у випадку багатоплідної вагітності оцінити її хоріальність (кількість дитячих місць) і амніальність (наявність амніотичної оболонки між плодами), що важливо для подальшої тактики ведення вагітної та терміну пологів. Ближче до кінця 1-го триместру вагітності УЗД дає можливість виявити грубі вади розвитку плоду, а також оцінити маркери (ознаки) можливих хромосомних патологій (вимір товщини комірцевого простору, наявності кісток носа та їх довжини, оцінити характер кровоплину в венозній протоці). У 11-13 тижнів вагітності порушення кровотоку в венозній протоці поєднується з наявністю у плода хромосомної патології або вад серця, серцевої недостатності плода і є ознакою несприятливого результату вагітності. Спеціалізоване ехокардіографічне дослідження, починаючи з 13 тижнів вагітності, дозволяє виключити більшість клінічно значущих аномалій розвитку серця. Потрібно пам’ятати, що багато серйозних вад може розвинутись в більш пізніших термінах вагітності.

Скринінгове дослідження І-го триместру вагітності важливе для пошуку хромосомних аномалій, виявлення значних вад розвитку плода та оцінки ризику прееклямпсії. Включає  ультразвукові дослідження щодо вимірювання комірцевого простору, оцінки носової кістки, вимірюванні кута обличчя, оцінки кровоплину в жильній протоці (ductus venosus), оцінки тристулкового кровоплину та вимірювання показника поштовху (pulsatility index) маткових артерій.
В даний час ультразвуковий скринінг хромосомної патології плода в 11-13 тижнів вагітності є «золотим стандартом» і проводиться в більшості розвинутих країн світу. УЗД в 11-13 тижнів вагітності надає високу точність у визначенні терміну вагітності, можливість раннього виявлення аномалій розвитку плоду і діагностики багатоплідної вагітності,  можливість оцінити ризик при ускладненні вагітності.

Застосування трьохвимірної візуалізації HD Live в пренатальній діагностиці з першого триместру вагітності

В останні роки відбулося величезне прискорення в розумінні раннього розвитку людини. Анатомія і фізіологія ембріонального розвитку є областю, де медицина в даний час має найбільший вплив на ранні терміни вагітності. Нині практично всі вади розвитку, які мають вроджений характер, можна розглянути за допомогою ультразвукового дослідження, яке є основним неінвазивним високоточним методом пренатальної діагностики. Клінічна оцінка етапів зростання багато в чому залежить від 3D / 4D HDlive - однієї з найбільш перспективних форм неінвазивної діагностики і ембріонального диференціювання.

 Останні розробки трьохвимірного (3D) ультразвуку високої чіткості (HD) привело до значного прогресу в області ранньої візуалізації ембріонів і плодів в сфері соноембріології. HDlive - це технологія, яку можна застосовувати при 4D ультразвуковій візуалізації, та яка дає можливість  лікарю змінювати віртуальне джерело світла на плоді. Це означає, що візуалізація плоду буде більш реалістичною, що повністю змінює уявлення про 4D дослідження. Нова технологія HD Live надає можливість оцінити як структурні так і функціональні особливості в першому триместрі з більшою долею надійності, аніж двохвимірне (2D) ультразвукове дослідження. 

Дві різні сонографічні картини одного і того
ж 3D зображення плода в терміні 12 тижнів
Об’ємна HD Live дозволяє проводити детальне спостереження за обличчям плода в 1-му триместрі і підтверджує, що невеликий плід більше не плід, а «людина» вже з першого триместру вагітності.
Технологія HD Live являє собою новий метод в ультразвуковому дослідженні, який покращує 3D\4D зображення. HD Live використовує рухоме джерело світла і програмне забезпечення, яке вираховує розповсюдження світла через поверхню структур по відношенню до напрямку світлового потоку.

Віртуальне джерело світла створює вибіркове освітлення, при цьому утворюються відповідні тіні від структур, від яких виникло відображення світла. Таке поєднання світла і тіні збільшує сприйняття глибини і дозволяє отримати чудові зображення, які є більш природніми, ніж зображення, отримані при класичній ультразвуковій 3D ультрасонографії. Віртуальне джерело світла може бути розташоване з передньої, задньої або бокових проекціях, де найбільш необхідна візуалізація, для отримання найкращого зображення.

Дві різні сонографічні картини одного і того
ж 3D зображення плода в терміні 10 тижнів
Зображення, отримані з допомогою HD Live в 1-му триместрі вагітності дуже вражають як експертів, так і батьків дитини.
Здатність візуалізувати обличчя, руки, пальці, стопи і пальці стоп ембріонів краще при об’ємному ультразвуковому дослідженні, ніж при 2D ультрасонографії.
Програмне забезпечення дає можливість бачити ту ж саму картину з різними джерелами світла і тіні. В акушерській ультрасонографії HD Live можна використовувати під час всіх трьох триместрів вагітності.

Ультразвукова оцінка анатомії обличчя плода


У кожної жінки існує певний ризик того, що її плід або новонароджений може мати хромосомну патологію. Ризик багатьох хромосомних захворювань у плода зростає зі збільшенням віку матері. При цьому, оскільки при хромосомних захворюваннях частота внутрішньоутробної загибелі плоду збільшується, ризик наявності хромосомного захворювання у плода знижується зі збільшенням терміну вагітності. 3-D ультрасонографія поліпшила розрахунки об’єму фетальних органів і кінцівок, оцінку маси плода при народженні, а з використанням 3-D кількісної енергетичної доплерографії - ангіографічну картину органів плода і плаценти.
3D зображення, а також реалістичні картини HD Live мають важливе значення для оцінки анатомії обличчя плода і фенотипічних ознак хромосомних захворювань. Ультразвукова оцінка обличчя плода є важливим етапом огляду під час акушерських ультрасонографій, оскільки детальна візуалізація обличчя може надати багато інформації. Це допомагає клініцисту виявити можливі асоційовані аномалії в анатомії плоду. HD Live не тільки надає інформацію про аномалії обличчя, але може також дати достовірні докази про нормальний розвиток обличчя.

 Це дуже важлива інформація, особливо в випадках з підвищеним ризиком розвитку поверхневих вад, що повторюються. Окрім захоплюючої красоти HD Live зображення, цей метод дозволяє показати набагато більше клінічної інформації в оцінці обличчя плоду.
До 11 тижня вагітності зовнішні вуха, які розвиваються із першого глоточного карману, починаються від рівня нижньої ділянки шиї по напрямку до бокової сторони голови на рівні кутів очей в відповідності з розвитком обличчя.

Низьке розташування вух є однією із особливостей, що пов’язані з багатьма генетичними порушеннями.
За допомогою 2D –ультрасоногафії було неможливо продемонструвати розташування вух і важко візуалізувати зовнішнє вухо плоду ранніх термінів навіть при звичайному 3D УЗД. Водночас, застосування HD Live з затемненням невеликих структур дозволяє досить легко продемонструвати положення вуха в 1-му триместрі.

Характерні риси обличчя при синдромі Дауна добре відомі. Візуалізація HD Live надає нам можливість продемонструвати специфічні риси обличчя Дауна, навіть в 12 і 13 тижнів вагітності. Демонструються характерні ознаки: низьке розташування вуха і низьке перенісся, косий розріз очей. Розвиток щелепи змінюється в залежності від випадків, в окремих – мікрогнатія. В 2 – 3 триместрах вагітності вираз обличчя набуває ще більш реалістичнішого вигляду.
HD Live сонографія корисна не тільки в дослідженні обличчя, але також при розгляді деталей на поверхні тіла. При цьому можуть бути отримані чіткі зображення ектопічних органів (наприклад, кишківник, печінка при дефектах передньої стінки живота в ділянці пупкового кільця). HD Live дозволяє бачити деталі кінцівок при ранній вагітності, та виявляти різні аномалії кистей і пальців дрібних плодів в першому триместрі. Наприклад, для трисомії 21 характерною ознакою є вкорочення довжини стегнової і плечової кістки, сандалевидна щілина стопи, клинодактилія або гіпоплазія середньої фаланги мізинця. Для трисомії 18 характерно: полуницеподібна форма голівки, ущелини губи і піднебіння, вкорочення кінцівок, аплазія променевої кістки, перехрещені пальці, клишоногість або стопа-качалка. Для трисомії 13 характерно: голопрозенцефалія, мікроцефалія, вади розвитку лицьового черепа. Типовими ознаками триплоїдії є наявність менінгоміелоцеле і відведеного великого пальця руки. Для синдрому Тернера характерно: виражена кістозна гігрома шиї, генералізований набряк і т.п.

Через природній вигляд отриманих зображень при використанні HD Live рухи плоду можуть мати великий вплив на батьків. Данний метод сприяє зміцненню відносин між батьками та їх ще ненародженою дитиною. Вражаючі зображення дають нам привід відчувати себе ближче до наших пацієнтів, що дозволяє встановити більш комфортне професійне середовище, яке буде досить корисним при моніторингу вагітності.
Впровадження 4D ультразвука в клінічну практику дозволяє краще визначити вираз обличчя, такий як відкриття рота, протрузії язиком, позіхання, посмішку, кліпання і відкривання очей, що дає можливість вивчити ці елементи досить детально. Сучасний розвиток передових методик 4D сонографії в поєднанні з HD Live відкриває нові перспективи для дослідження в сфері поведінки плоду, зокрема рухів м’язів обличчя. HD Live метод дає можливість стверджувати, що маленький плід більше не плід, а особистість вже з першого триместру вагітності.


Ультразвукові фотографії отримані спеціалістами УЗД Медичного центру сучасних технологій «Ваше здоров’я» в ході скринінгових досліджень за допомогою ультразвукового сканера експертного рівня GE VOLUSON E8.

Подяка за використані матеріали:  Ritsuko Kimata Pooh, Asim Kurjak

МЦСТ «Ваше здоров’я»1 серпня 2016 р.

УЗД внутрішніх структур ока

В Медичному центрі «Ваше здоров’я» проводять ультразвукове дослідження очних яблук експертного рівня на сучасному  ультразвуковому сканері Voluson Е8. Сучасні передові технології, високочутливі датчики, спеціальне програмне забезпечення дозволяють лікарю бути експертом в обстеженні та з високою  точністю досліджувати мініатюрні складові ока, що дає змогу правильно поставити діагноз. УЗД структур ока дозволяє виявити найменші порушення в стані очного яблука, оцінити роботу м'язів і судин. За допомогою УЗД орбіт очей фахівець визначає особливості їх руху всередині очного яблука, перевіряє стан м'язів і зорового нерва.

Цей метод безпечний і дуже інформативний. За допомогою УЗД очних яблук вдається виявити різні внутріочні аномалії, які неможливо виявити клінічно, особливо при помутніннях оптичних середовищ.  Метод ультразвукової діагностики дозволяє отримати безліч зображень, а також дозволяє досліджувати очне яблуко при його русі.

Ультразвукові дослідження внутрішніх структур ока

Сучасні ультразвукові методи дослідження в комплексній діагностиці захворювань орбіти за допомогою сучасних ультразвукових технологій, які розширюють діагностичні можливості певним розташуванням площини сканування  в трьох проекціях сканування: кососагітальній, перпендикулярній і фронтальній з одержанням зображення з максимальною площею і оцінкою залози на цьому зображенні в умовах зміни положення очного яблука, з додатковим дослідженням кровотоку в судинах ока в режимах кольорового та енергетичного допплерівського картування, з подальшим формуванням на основі цього зображення віртуальної моделі, аналізом її структури, поверхні, топографії, ехографічної щільності, а також оцінкою васкулогенності. Існує кілька видів ультразвукового дослідження ока: одновимірний А-режим, двомірний В-режим, тривимірна ехоофтальмографія і кольорове дуплексне сканування.

На фото: одностороння ретинобластома в лівому оці 3,5-річної дівчинки

Ідентифікація судин слізної залози та їх гілок I-II порядку, а також спектральний аналіз з реєстрацією тканинних гістограм ехограм надають інформацію про наявність або відсутність неоваскуляризації та/або ознак гострого або хронічного запалення.  Одночасно з УЗД може проводитися дуплексне сканування судин. Дуплексне сканування - режим, при якому одночасно використовуються В-режим і кольорове допплерівське картування, за допомогою якого виявляють звуження і тромбоз судин, окремі атеросклеротичні бляшки, порушення кровотоку. Сигнал від датчика проходить програмно-апаратну обробку і відображається у вигляді графічного зображення спектра кровотоку. Унікальне програмне забезпечення дозволяє зберігати базу даних пацієнта, та проводити спостереження змін стану організму під час лікування. При проведенні доплерографії виміряється швидкість кровотоку, оцінюється прохідність судин очного яблука. Ця методика дозволяє виявити патологічні зміни в судинній мережі на самих ранніх стадіях захворювання. Доплеровское УЗД необхідне при тромбозі вен сітківки або очниці, звуженні сонної артерії, спазмі артерій сітківки, ангіопатії сітківки та деяких інших патологіях судин.
Ультразвуковий метод діагностики незамінний при погіршенні прозорості оптичних середовищ ока, відіграє значну роль у виборі тактики лікування. УЗД органів зору може бути необхідно при таких захворюваннях і станах, як:
 • Глаукома, катаракта;
 • Далекозорість, короткозорість, пресбіопія, раптове погіршення зору;
 • Помутніння ока, поява пелени або «мушок» в полі зору;
 • Травма або потрапляння стороннього предмета всередину очної області (тирси, металевого пилу);
 • Виявлення пухлин всередині очниці або всередині очних структур, а також контроль за їх станом при лікуванні;
 • Дистрофія сітківки або відшарування, у тому числі можна визначити, на якій стадії перебуває процес відшарування;
 • Поразка зорового нерва;
 • Вивих кришталика;
 • Поразка скловидного тіла: гемофтальм, спайки, наявність випоту;
 • Порушення роботи окорухових м'язів;
 • Вроджені особливості будови, наприклад ретинопатія недоношених;
 • Дослідження жирової клітковини, розташованої за очним яблуком, що необхідно при екзофтальмі;
 • Спостереження після операцій або при лікуванні захворювань судин ока, а також при гіпертонії і цукровому діабеті.
 • Запалення очних оболонок (увеїт, склерит, хоріоретиніт, іридоцикліт).
Обстеження в Медичному центрі сучасних технологій "Ваше здоров’я" має свої переваги: фахівці мають високу кваліфікацію, огляд проводиться ретельно, а обладнання нове й сучасне. Повністю цифрова ультразвукова система Voluson Е8 американської компанії General Electric є апаратом ультразвукової діагностики експерт-класу, тобто, найдосконалішим на даний момент. Унікальність апарату насамперед полягає у надзвичайно високій якості діагностики. Використання цього апарату в повсякденній практиці підняло діагностичну точність досліджень на рівень, що відповідає сучасному розвитку світової медицини. Заключення надається згідно стандартних протоколів, затверджених МОЗ. Висновок, отриманий за наслідками УЗД експертного рівня, обов’язково супроводжується якісними фотозображеннями, що  допомагає лікарям-спеціалістам об’єктивно оцінити ступінь патології та визначитися з тактикою лікування. В МЦСТ «Ваше здоров’я» наші лікарі звикли точно описувати патологічну тканину, даючи їй чіткі характеристики, і завжди підтверджують побачене ними 4-6 кольоровими фотографіями для того, щоб клінічні лікарі мали об’єктивну картину захворювання.

Телефони для попереднього запису:
(0362) 64-24-11
(050)  435 21 69 
(097)  183 13 48
 м. Рівне, вул. Данила Галицького,1,
час роботи:
понеділок-п’ятниця: з 9.00 до 17.00;
субота:  з 9.00 до 13.00; неділя - вихідний

Показання для проведення УЗД очних яблук:

1. Помутніння оптичних середовищ.
2. Внутрішньоочні і внутріорбітальной пухлини.
3. Внутрішньоочний чужорідне тіло (його виявлення і локалізація).
4. Патологія очниці.
5. Вимірювання параметрів очного яблука і очниці.
6. Травми очей.
7. Внутрішньоочні крововиливи.
8. Відшарування сітківки.
9. Глаукома.
10. Патологія зорового нерва.
11. Судинна патологія.
12. Стан після очних операцій.
13. миопическим хвороба.
14. Оцінка проведеного лікування.
15. Вроджені аномалії очних яблук і очниць.

Протипоказання

1. Поранення повік і навколоочної області.
2. Відкриті травми очей.
3. Ретробульбарна кровотеча.

Підготовки до проведення ультразвукового дослідження очей не потрібно.